Om oss

Vi som driver detta projekt heter

Anna-Karin Andersson & Marie Blid Atterling

Vi har en lång, gemensam erfarenhet

inom textil design, konstruktion,

tillverkning & lärande. 


Att arbeta med textil hållbarhet tänker vi är

en självklarhet för framtiden


               Anna-Karin & Marie 

Vi förfasar oss över mängden textilier som dagligen

slängs, en uppskattning är att vi i Sverige köper

14 kilo textilier per person varje år. 

Av dessa 14 kilon så slänger vi i snitt 8 kg textilier.

            Per person. Varje år!!!             


För tyvärr är det så att kläder som du skänker till

Second Hand, de är bara säljbara om de är hela och rena.

Mottagarorganisationerna har ingen möjlighet att ta

hand om trasigt och smutsigt utan får i sin tur

skicka det vidare för sortering, många gånger utomlands

till andra industrier som kan ta till vara på textilien,

tex rivs det till bilundustrin för fyllnad av dörrar.

Men väldigt mycket, allt för mycket bränns utan möjligheten att ta tillvara som ny energi.


Det drivs idag flera projekt i Sverige och världen om hur vi ska kunna ta tillvara på alla dessa textilier som slängs eller kasseras av olika anledningar men det som är allra viktigast menar vi, är att börja konsumera mindre, att använda våra textilier en längre tid innan de kasseras,

de har redan gjort avtryck på miljön och ju längre tid

de används minskar miljöpåverkan som just det plagget gör.

Pilotprojektet våren 2019

Våren 2019 startade vi ett pilotprojekt i samarbete med CTI - Circular Textile Initiative

vilket Göteborgsregionen är en del av och man hade under senhösten 2018 gjort en riktad insamling av textila sopor i 13 kommuner och då fått totalt 6,4 ton textilier

från privatpersoner! Dessa textilier ville man se om det fanns möjligheterna till att skapa nya affärsområden med och bjöd in företag, forskare och frilansande designers till Wargön Innovation för att på plats se alla textilier som samlats in. Vi tackade ja till inbjudan och sen var vi igång med att skapa mode av dessa textila sopor. Vi genomförde projektet i Alingsås med hjälp av extern finansiering under mars till och med maj 2019.

Vi tackar våra samarbetspartners & finansiärer

som gjorde det möjligt att genomföra pilotprojektet

Vi som drev projektet

genom den ideella

kulturföreningen

Camera in Herba 


Harriet Stenqvist    - kontakt AME

Sarah MacFie         - kommunikatör

Marie Blid-Atterling - arbetsledare

Anna-Karin Andersson - projektledare


Deltagare i projektet var:

Maheer  - sömmare från Syrien

Goljan  - sömmerska från Afghanistan

Anis    - sömmerska från Afghanistan


- WE

Under tre månader hyrde vi in oss

i PRO´s lokaler i Alingsås för att laga,

sy om och skapa nya plagg.

Många fina möten skapades mellan olika språk, kulturer & nationer. 

- RE

Ett berg av textilier mötte oss  på Wargön Innovation, mer precist 6,4 ton som vi fick förmånen att ta del av och välja ut det som vi tänkte skulle bli grunden till  vår plaggkollektion 

- DO

I Sverige har vi ont om erfarna sömmerskor då det inte på lång tid funnits textil producerande industri. Däremot har vi en stor grupp människor som under de senaste åren kommit till Sverige med en god kunskap

och erfarenhet inom textil tillverkning.

Det tycker vi är självklart att ta vara på, för att vara sömmare/sömmerska är ett hantverk som skall värderas högt!

- FASHION

Går det att skapa mode av textilia sopor? Den frågan ställde vi oss och svarade med ett självklart - JA! 

Sagt & gjort, under Framtidsveckan 

i Alingsås genomförde vi en dag med föreläsning & modevisning med temat Hållbart Mode

Kontakta Oss

 
 
 
 

Följ oss gärna på våra sociala medier