Vårt studiematerial

 Integration med fokus på textil hållbarhet

WeReDo har tagit fram ett studiematerial för Integration med fokus på textil hållbarhet.


Vi har konsultverksamhet för upplägg av verksamhet för integration med textilt tema.


Att sammanföra integration med textil hållbarhet känns för WeReDo helt naturligt. Vi värdesätter det textila hantverket som ett naturligt ämne att samlas kring, dela erfarenheter om och ett intressant sätt att träna ett, för deltagaren, nytt språk. Genom att inkludera svensktalande volontärer, både svensk- och utrikesfödda, skapas integration i samhället genom nya relationer. 


Att med textilt hantverk i olika former kunna ge enkel samhällsinformation, träna på vardagssvenska och knyta nya kontakter är ett väl beprövat genomförande för att integrera nyanlända personer i det svenska samhället.


Vårt material består av tre moduler:


”Sy en kasse av kasserade flaggor”

”Sy en mössa i merinoull av spill från svensk produktion”

”Denim - laga och skapa fritt i grupp”


Varje modul består av enkel information om ämnet och av  de textila arbeten som ingår. Med studiematerialet följer exempel på ord och bilder att samtala kring.           

Med fokus är på enkla, användbara svenska ord.

Tack vare våra  samarbetspartners har vi kunnat skapa detta studiematerial.

KulturNord drivs av filmskaparna Charlotta Lennartsdotter och Marianne Strand genom Edek och finansieras genom Region Norrbotten. Projektet har sitt centrum i Harads och riktar sig till personer verksamma inom kulturella och kreativa näringar i hela Lule älvdal.Vi är glada över att få vara en del av detta projekt genom vårt studiematerial.

Kursen genom KulturNord i Harads var frivillig och deltagarna asylsökande, dvs de har ej fått uppehållstillstånd ännu och har därför väldigt varierade kunskaper i svenska språket. Verksamheten med textila materialet fick många deltagare och det kan då vara svårt som pedagog och ledare att hinna med.           


Därför är reflektionen från ledarna Doris & Lotta väldigt värmande.      ”- Bra att ha ett upplägg att följa med tydliga moduler! Vi har haft kul och deltagarna har varit så glada och positiva

- kul att lära känna dem! ”

Just nu har vi inga planerade

      kurser & workshops  i vår regi.       

Däremot håller Marie Blid-Atterling kurser i remake via Studiefrämjandet/Alingsås nya fantastiska verksamhetshus!

Är du intresserad av att få veta mer om vårt studiematerial? Vi berättar gärna mer om du hör av dig via mail eller ännu hellre slår oss en signal!

info@weredofashion.se                    

Anna-Karin 070-9373213  Marie 073-821 63 30